مهر ۷, ۱۴۰۱

در گفت‌وگوی مهندس شهریار طاهرپور، مدیرعامل شرکت با ماهنامه تخصصی پردازش عنوان شد: ‏MMTE، پیشتاز در عرصه بومی‌سازی صنعت فولاد و اجرای پروژه‌های مختلف برای اولین‌بار در کشور

شرکت مهندسی فن‌آور معادن و فلزات (MMTE) از جمله شرکت‌هایی است که در طول حدود دو دهه فعالیت خود، تاثیر به‌سزایی در توسعه صنعتی کشور به‌ویژه […]
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱

در گفت‌وگوى مهندس شهریار طاهرپور، مدیرعامل شرکت با ماهنامه تخصصى پردازش عنوان شد:

MMTE، پیشتازدرعرصه بومى سازى صنعت فولاد و اجراى پروژه هاى مختلف براى اولیـن بار درکشور شرکت مهندسی فن‌آور معادن و فلزات (MMTE) از جمله شرکت‌هایی است […]