فروردین ۸, ۱۴۰۱

نگاھی به تجربه موفق آزمایش استفاده از ھیدروژن درکارخانه کوره بلند شرکت فولاد تیسن کروپ

تلاش فولادسازان بزرگ دنيا براى كاهش ۳۰ درصـدى انتشـار گاز CO2 تا ۱۰ سـال ديگر