مرداد ۲۳, ۱۴۰۱

از سوى مهندس محمدرضا خبازى در گفت وگو با ماهنامه تخصصى پردازش اعلام شد: انتقال تکنولوژى و ساخت دستگاه “جداکننده جریانگردابى” براى اولین بار در کشور توسط شرکت ” سپنتا توسعه سورین”

سپنتا توسعه سورین در دو حوزه اصلی جدایش فلزات غیر آهنی و آهنی در حوزه بازیافت پسماندهای صنعتی و شهری و انجام تحقیقات کاربردی و توسعه […]