مهر ۲, ۱۳۹۸

نشست خبری دکتر عصاری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

عصاری: حمل‌و‌نقل، یکی از حلقه‌های مفقوده صنعت و معدن است که ما به سراغ حل آن رفته‌ایم. در این راستا با شکل‌گیری حمل‌و‌نقل ترکیبی سعی در […]