شهریور ۲۵, ۱۳۹۹

ارتقاء فناوری و ظرفیت تولید جاذب های سولفورزدایی توسط «شرکت گسترش فناوری خوارزمی»

ارتقاء فناوری و ظرفیت تولید جاذب های سولفورزدایی توسط «شرکت گسترش فناوری خوارزمی» در صنایع فولاد، پالایش و پتروشیمی «سولفورزدایی الزامی برای افزایش تولید» ماهنامه پردازش- […]