دی ۷, ۱۳۹۸

چگونگی ارایه خدمات قوی و “به روز” در مراکز خدماتی فولاد آمریکا

جوشکاری، پانچینگ، پوشش‌دهی با موم و گالوانیزاسیون ناپیوسته از جمله فرآیندهایی به‌شمار می‌روند که در مقایسه با کارخانه‌های فولاد با مراکز خدمات‌دهی یا تولید مشارکت آسان‌تری […]