دی ۱۸, ۱۳۹۹

ابطال حکم وزارت صمت در دیوان عدالت اداری

ابطال حکم وزارت صمت در دیوان عدالت اداری هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخش‌نامه مهندس سرقینی معاون وقت معدنی وزارت صمت مبنی بر وصول مابه‌التفاوت فروش‌های تابستان […]