آبان ۱۱, ۱۳۹۹

با افزایش ذخایر معدنی؛ نخلک پیر جانی دوباره گرفت

میزان ذخیره قطعی معدن سرب نخلک از ۴۲۶ هزار تن به یک میلیون و ۵۰ هزار تن افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و […]