شهریور ۲۶, ۱۳۹۹

مدیرعامل شرکت مهندسی، ساخت و فرآوری صنایع غیرآهنی نیپک عنوان کرد:حضور نیپک در صنعت جهانی و صنایع آهنی

«محمدسعید کاظمی»، مدیرعامل شرکت مهندسی، ساخت و فرآوری صنایع غیرآهنی نیپک گفت: شرکت نیپک با حمایت شرکت ملی صنایع مس ایران و مدیرعامل این شرکت جناب […]