خرداد ۳۰, ۱۴۰۰

بازدید سرزده وزیر صمت از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور سرزده در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، از معاونت‌ها و مدیریت‌های مختلف این سازمان بازدید به عمل آورد. […]