مهر ۵, ۱۳۹۹

در پی بازدید مسئولین ذوب آهن اصفهان از شرکت زغال سنگ کرمان مطرح شد:سهم زغال سنگ کرمان در تامین نیاز ذوب آهن اصفهان افزایش می یابد

در پی بازدید مسئولین ذوب آهن اصفهان از شرکت زغال سنگ کرمان مطرح شد سهم زغال سنگ کرمان در تامین نیاز ذوب آهن اصفهان افزایش می […]