شهریور ۱, ۱۳۹۹

رکورد تولید کنسانتره آهن در چادر ملو شکسته شد

رکورد تولید کنسانتره آهن در چادر ملو شکسته شد یک میلیون و ۵۳ هزارتن تولید در مرداد ماه با همت و تلاش تمامی پرسنل خطوط استخراج […]