مهر ۲۸, ۱۳۹۸

در گفت‌وگوى ماهنامه تخصصى پردازش با مديرعامل شركت كيميا معادن سپاهان تبيين شد: چگونگى ايجاد رونق اقتصادى، مبتنى بر صنايع معدنى

با واگذاری معادن به سرمایه‌گذاران اهل و توانمند بخش‌خصوصی، رونق اقتصادی چشمگیری ایجاد می شود؛ به نحوی‌که عملاً معدن می‌تواند جایگزین صنعت نفت گردد با توجه […]