مهر ۲۵, ۱۳۹۸

در گفت وگوى ماهنامه تخصصى پردازش با مهندس احمد دنيانور، بنيانگذار اولين ذوب‌آهن القايى كشور تشريح شد: مزاياى توليد فولاد به روش ذوب‌القايى

امروز بر اساس آمارها بالغ بر چهار میلیون تن از ظرفیت ۲۸ میلیون تنی فولاد کشور به روش القایی است، روشی که تولید فولاد در آن […]