مهر ۳۰, ۱۳۹۸

ديجيتال‌سازى بزرگ‌ترين بندر اروپا عامل تسهيل در حمل‌و‌نقل فلزات

بنادر هوشمند و تجارت ـ دیجیتالی‌سازی روتردام صنعت حمل‌و‌نقل به عنوان یک صنعت بنیادی که همواره تسهیل‌کننده اصلی تجارت جهانی بوده، به خط مقدم فناوری دیجیتال […]