خرداد ۳, ۱۴۰۲

دکتر محمود دهقان طرزجانی در گردهمایی مدیران روابط عمومی معدن و صنایع معدنی، مطرح کرد: راهکارهای موثر روابط عمومی‌ها در شناساندن توانمندی های بخش معدن

محمود دهقان طرزجانی، به راهکارهای موثر در معرفی و شناساندن توانمندی های بخش معدن توسط روابط عمومی ها پرداخت. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وی که […]