تیر ۱۱, ۱۳۹۸

ظریف، وزیر امور خارجه: امروز فشارهای آمریکا ناشی از قدرت او نیست، بلکه نشان از ضعف اوست.

آمریکا چون نتوانسته از طریق سیاسی پیروز شود، سعی می‌کند از طریق اقتصادی بیشترین فشار را بر ایران وارد کند. وزیر امور خارجه: شما ببینید همین […]