تیر ۷, ۱۴۰۱

مهندس على صفـریان، نایب رییس انجمـن سنگ آهن ایـران در گفت وگو با ماهنامه تخصصى پردازش خواستار شد:نگاه عادلانه به همه معادن،مهمترین انتظار فعالان معدنى ازدولت

همکارى دولت با فعالان معدنى بخش خصوصى و خوددارى از تصمیمات خلق الساعه، مانع از ترویج فساد خواهد شد لزوم پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، […]