مهر ۱, ۱۳۹۹

غریب پور در مراسم رونمایی از پروژه بومی سازی و ساخت شبیه ساز رانندگی دامپتراک: ورود شبیه ساز رانندگی دامپتراک به معادن، جامعه معدنی را وارد مرحله جدیدی می کند

غریب پور در مراسم رونمایی از پروژه بومی سازی و ساخت شبیه ساز رانندگی دامپتراک: بومی‌سازی و ساخت شبیه ساز رانندگی دامپتراک را به جامعه معدنی […]