اردیبهشت ۸, ۱۴۰۱

ابتكارات آرسلورميتال براى حمايت ازتوسعه خودروهاى برقى

حمایت صنایع فولاد، پیش شرط تغییر مسیر خودروسازان به سمت خودروهای برقی است