اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹

انقلابی تکرار نشدنی در حوزه محیط زیست استان هرمزگان

عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس عنوان کرد عضو هئیت مدیره منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با بیان اینکه  مجموعه […]