آذر ۲۵, ۱۳۹۹

حمایت از فولاد مبارکه، حمایت از توسعه اقتصادی کشور است

رضا بیاتماهنامه تخصصی پردازش امروز نام “فولادمبارکه” و تاثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی و صنعتی کشور به‌خصوص در صنعت فولاد بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این مجموعه […]