تیر ۲۷, ۱۳۹۸

تأثیر مثبت صنعت هواپیمایی بر رشد مصرف تیتانیوم

بخش رو به‌ رشد هواپیمایی که بازار غالب فلزات به‌شمار می‌رود، سبب تحریک بازار تیتانیوم شده است. این مقاله در این زمینه گزارش می‌دهد. ماهنامه پردازش- […]