دی ۲۵, ۱۳۹۸

دکتر عزیزاله عصاری، مدیرعامل شرکت “سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات”: “بومی‌سازی” و ساخت داخل به شرط ملاحظه تکنولوژی نو و آموزش، پذیرفتنی است.

نامعلوم بودن طول مدت‌زمان تحریم‌ها باعث شده است طی سال‌های گذشته استراتژی منسجمی برای مقابله با آن از سوی مسؤولین امر تدوین نشود. شدت تحریم‌ها به‌گونه‌ای […]