اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

هلدینگ توسعه توكا می‌تواند كارآمدترین هلدینگ فولاد مباركه باشد

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در مراسم افتتاح هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه توکا: مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در مراسم افتتاح هلدینگ مالی فولاد مبارکه اظهار کرد: تشکیل هلدینگ […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۹

مهندس عبدالرضا جمالی، در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش خبر داد: آمادگی کامل “توکافولاد” برای مشارکت در اجرای پروژه “نورد گرم۲” فولاد مبارکه

مهندس عبدالرضا جمالی، در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش خبر داد آمادگی کامل “توکافولاد” برای مشارکت در اجرای پروژه “نورد گرم۲” فولاد مبارکه مهندس عبدالرضا جمالی، […]