تیر ۱۳, ۱۳۹۸

حرکت صنایع فولاد به‌سوی نوآوری در تولید هوشمند، روایت یک‌تجربه

همکاری شرکت تنوا و مایکروسافت ماهنامه پردازش – هدف از برنامه مشترک، ایجاد یک‌سیستم صنعتی یکپارچه است که در‌ آن تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از […]