آبان ۱۸, ۱۳۹۹

افزايش تقاضاى فولاد چين معادل كل توليد فولاد ايران !

توسعه زيرساخت هاى پكن، تقاضاى فولاد را ۳۳ ميليون تن افزايش مى دهد افزايش تقاضاى فولاد چين معادل كل توليد فولاد ايران ! اعلام سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری […]