شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

كارنامه ۱۳۶ فولادساز برترجهان منتشر شد

گزارش اختصاصى ماهنامه پردازش از رده‌بندى كارخانه هاى فولاد دنيا كارنامه ۱۳۶ فولادساز برترجهان منتشر شد رتبه ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه افزایش یافت،فولاد خوزستان ثابت […]