خرداد ۲۵, ۱۴۰۰

تحلیل فلزات پایه – آلومینیوم

آلومینیوم بهترین عملکرد در میان فلزات پایه به دلیل یک تغییر ماهنامه پردازش- با افزایش و بهبودی که در ماه فوریه شاهد آن بودیم، قیمت آلومینیوم […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹

بهبود تقاضاى فولاد تخت در آمريكا همچنان شكننده است

ماهنامه پردازش: در اواخر ماه مه، توليدکنندگان فولاد در آمريکا، دور جديد افزايش قيمت‌ها را به دنبال موفقيت حاصله در اوايل ماه اعلام کردند. بر اين […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹

كانون اختلالات ناشى از كوويد ۱۹ تغيير كرده است

ماهنامه پردازش: يک رويکرد خوش‌بينانه البته توأم با احتياط در قبال پيش‌بيني قيمت‌ها باعث شده که ما طي حداقل چهار فصل از پنج فصل گذشته پيش‌بيني‌هاي […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۹

آلومينيوم – تهييج مبانى قيمت گذارى در شرايط حال

ماهنامه پردازش: شکل‌گيري يک منحني قيمت به شکل W در خصوص قيمت آلومينيوم در بازار بورس فلزات لندن در ماه‌هاي آوريل و مه نمايانگر يک عنصر […]