مهر ۱۱, ۱۴۰۱

گزارش تحلیلى درباره ارزیابی وضعیت بین المللى صنایع فولاد ضدزنگ و مواداولیه آن (بخش ششم)

تجارت فولاد ضد زنگ     در سال قبل ۲۲/۶۳ ميليون‌تن فولاد ضدزنگ توليدي به نقاط ديگر جهان صادر شده است. بيشترين صادرات فولاد ضدزنگ را با […]