آذر ۱۹, ۱۳۹۸

نرخ‌های برابری ارزی بر تجارت فلزات قراضه و فولاد اثرگذار هستند

نرخ‌های برابری ارزی می‌توانند تجارت فلزات قراضه یا فولاد را رونق بخشیده یا در هم بشکنند. گزارش حاضر، تحرکات کلیدی قیمت‌ها در بازارهای آسیایی را بررسی […]