آذر ۲۳, ۱۳۹۸

در گفت‌وگوی مهندس سید حمیدرضا حسینی، مدیرعامل شرکت “آذین‌کیمیا” با ماهنامه تخصصی پردازش مطرح شد: مشتری‌مداری، قیمت و کیفیت مناسب، تعهد در ارایه خدمات ارکان اصلی حاکم بر شرکت “آذین کیمیا”

شرکت بین‌المللی “آذین‌کیمیا” از توانایی خود در تأمین مواداولیه مورد نیاز صنایع فولاد، نسوز، سرامیک و.. خبر داد. مهندس سید حمیدرضا حسینی، مدیرعامل شرکت “آذین‌کیمیا” در […]