دی ۸, ۱۴۰۱

گزارشى تحلیلى از بازار جهانى بوکسیت و آلومینا و محصولات نسوز (قسمت دوم)

محدودیت عرضه، کمبود تقاضا را جبران می‌کند از سال ۲۰۱۶، استخراج بوکسیت در استان شانگزی چین با وقفه‌های دایمی روبه‌رو بوده که این به دلیل تلاش‌های […]
دی ۴, ۱۴۰۱

گزارشى تحلیلى از بازار جهانى بوکسیت و آلومینا و محصولات نسوز (قسمت اول)

بوکسیت سود خود را حفظ می‌کند اما تقاضای آلومینای فیوزد درحال تغییر است بازار بوکسیت نسوز چین در چند ماه گذشته و علیرغم تقاضای پایین از […]