آبان ۴, ۱۳۹۸

مقررات سخت‌گیرانه پیش‌روی تولیدکنندگان، مانع از تأمین نقدینگی تهیه مواد‌اولیه و توسعه صادرات شده است

سیاست‌های دولت در صنعت فولاد کشور، تولید محور نبوده و به‌ گونه‌ای است که نا خواسته واسطه‌ها تقویت و سود بسیاری نصیب آنها می‌شود. آقایان سیدتقی […]