دی ۱۲, ۱۴۰۱

مهندس بهمن بلدی، مدیرعامل شرکت “فیدار صنعت کارا” در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای پردازش خواستار شد: لزوم بازنگری و بهبود استانداردهای تولید با هدف افزایش صادرات محصولات فلزی و معدنی

دریافت سهم بیشتر از بازارهای خارجی نیازمند بازنگری در استاندارهای صادراتی محصولات داخلی است. مهندس بهمن بلدی، مدیرعامل گروه “فیدارصنعت کارا” در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای […]