مهر ۱۸, ۱۳۹۸

برگزاری هفتمین کنفرانس حرفه‌گرایی در روابط‌عمومی ( بازاریابی دیجیتال) در هتل المپیک

سخنرانی دکتر کاظمی دینان، در خصوص اهمیت وجودی روابط و ارتباطات در دنیای امروز جامعه ای که روابط عمومی و ارتباطات درست و منطقی نداشته باشد، […]