مهر ۱۱, ۱۳۹۸

مهندس یارجانلی، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره صنعت‌ورق آرین پاژ خبر داد: ما به دنبال این هستیم تا استاندارد ملی svs که یک اتفاق بین المللی است با همکاری سایر دانشگاهیان و متخصصین این حوزه در کشور تکمیل کنیم

ما به دنبال این هستیم تا استاندارد ملی svs که یک اتفاق بین المللی است با همکاری سایر دانشگاهیان و متخصصین این حوزه در کشور تکمیل […]