دی ۹, ۱۴۰۰

مخاطرات ايمنى،بهداشتى وزيست محيطى درمعادن

فعالیت‌های معدنی یکی از پر مخاطره‌ترین انواع فعالیت‌های بشری است که بیشترین آثار سوء را بر سلامت و ایمنی کارکنان و نیز محیط‌زیست دارد. امروزه در […]