اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

در سال جهش تولید ایرالکو ظرفیت تولیدی خود را افزایش خواهد داد

به مناسبت سالروز تولید اولین شمش آلومینیوم در ایران از سوی مهندس مجیدی مدیر عامل شرکت آلومینیوم ایران عنوان شد: ماهنامه تخصصی پردازش- ۲۳ اردیبهشت ماه […]