شهریور ۹, ۱۴۰۱

نگاهى به جدیدترین گزارش انجمن جهانى فولاد و رتبه بندى کشورهاى تولیدکننده

جنگ اوکراین و تورم جهانى، تأثیر افزایش تولیدفولاد بر زندگى مردم دنیا راخنثى کرد ماهنامه تخصصی پردازش- با توجه به آماری که از سوی انجمن جهانی […]