آبان ۷, ۱۳۹۹

مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران خبر داد: دمپ های باطله انگوران احیا می شود

مجتمع سرب و روی انگوران تا سال ۱۴۰۱ احیا و بازسازی ۱۷ هکتار از دمپ های باطله خود را در ۴ فاز انجام خواهد داد. در […]