فروردین ۱۱, ۱۴۰۲

“انقلاب فولاد سبز”: آیا راهی برای پایان “عصر حمایت‌گرایی” ایجاد می‌کند؟

ماهنامه پردازش – موسسه تحلیلی WSD در یکی از موارد “دیدگاه استراتژیک” قبلی خود، برخی از جوانب مثبت و منفی “انقلاب سبز” را برای کارخانه‌های فولاد […]