تیر ۲۲, ۱۴۰۲

مقاله اى خواندنى دربارة مفهوم اقتصاد چرخشى و استفاده از موارد و منابع ایجاد شده تا حداکثر امکان و استخراج حداکثر ارزش و سپس بازیابى منابع؛ برترین تکنولوژها و تولیدکنندگان صنایع فولاد جهان به “اقتصاد چرخشى” روى آوردند

ماهنامه پردازش – پس از بحران جنگ اوکراین در قاره اروپا، بحران انرژی و تامین مواد اولیه در قاره اروپا به‌شدت فراگیر شد، در حالی‌که در […]