مهر ۵, ۱۳۹۹

محصولات ذوب آهن اصفهان، ساختمان سازی در افغانستان را متحول خواهد کرد

دکتر علمیار رییس اتاق بازرگانی پکتیای کشور افغانستان و هیات همراه ۲۷ شهریور ماه از خط تولید ذوب آهن اصفهان بازدید و با محمد نورانیان راد، […]