مرداد ۳۰, ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذارى توسعه معادن و فلزات، مشکلات بخش معدن را تشریح کرد:

سعدمحمدى: دو سه نسل از فناورى معدنى عقب افتاده‌ایم،اگرتدبیرنکنیم فاصله بیشترمى‌شود اهمیت بخش معدن در اقتصاد بر هیچ کسی پوشیده نیست. به‌ویژه در کشوری که از […]
تیر ۲, ۱۴۰۱

گفت وگوماهنامه تخصصى پردازش بادکتراردشیرسعدمحمدى، مدیرعامل هلدینگ «ومعادن»

سعد محمدى: سرمایه گذارى در حوزه فلزات استراتژیک، وارد دستور کار “ومعادن” شد شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران […]