اسفند ۱۰, ۱۴۰۱

💥مقاله جذاب و خواندنی؛ گزارشی از کارخانه فولاد عاری از سوخت‌های فسیلی در سوئد (بخش سوم) استفان کُخ: اتوماسیون، خودش به تنهایی یک موضوع مهم است

پیوستن به آن بسیاری از همین موضوعات از منظر دیگری نیز مشهود هستند. استفان کُخ (Stephen Koch)، مسوول فلزات جهانی در اس‌ای‌پی (SAP) می‌گوید: اتوماسیون، خودش […]