خرداد ۳, ۱۴۰۲

از سوى مهندس فرشید خانیان در گفتوگو با گروه رسانه‌اى پردازش اعلام شد: آمادگى شرکت “آرتین‌بنادر اروند” براى رفع نیاز صنایع فولادى به انواع خدمات تخلیه، بارگیرى و انباردارى

شرکت “آرتین بنادر اروند” در بندر شهید باهنر بندرعباس آماده ارائه خدمات تخلیه، بارگیری و انبارداری به شرکت‌های صنایع فولاد است. مهندس فرشید خانیان، مدیرعامل شرکت […]