محرک‌های اصلی تقاضای مس عبارتند از افزایش مستمر سرعت و ...
بیشتر بخوانید ...
نامشخص بودن نتیجه اختلافات تجاری بین‌المللی، تأثیر بسزایی در مسیر ...
بیشتر بخوانید ...
بخش رو به‌ رشد هواپیمایی که بازار غالب فلزات به‌شمار ...
بیشتر بخوانید ...
تحولات ژئوپولتیکی پرهیاهو فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای کارخانه‌های ذوب ...
بیشتر بخوانید ...
تقاضای به‌شدت روبه‌رشد فولاد و فلزات غیرآهنی در هند، خوش‌بینی ...
بیشتر بخوانید ...
قطالوم (Qatalum) کارخانه مشترک میان شرکت‌های هایدرو آلومینیوم (Hydro Aluminium) ...
بیشتر بخوانید ...